Vogt Advokatfirma Espana S. L.

Vogt Advokatfirma yter juridisk assistanse vedr. fast eiendom, skatt, arv, emigrasjon - immigrasjon til Spania.

Vogt Advokatfirma ble stiftet i 1999 og vårt firma har både norske og spanske advokater og vi kan derfor umiddelbart vurdere rettspørsmål fra både norsk og spansk synsvinkel.

Arv & Generasjonsskifte

Spania pålegger fortsatt arving eller gave mottager arve- eller gaveavgift. Dette gjelder enten avdøde/giver er skatteresident i Spania eller i Norge. Som hovedregelen oppkreves nevnte avgift når aktiva befinner seg på spansk territorium. Dersom arven beløper seg til € 175 000 (pr. arving eller mindre) beregnes ikke arveavgift.

Da arveavgiften kan bli tyngende for arvingene er det viktig å vurdere eierstruktur allerede ved erverv av fast eiendom i Spania. Vårt firma har utstrakt erfaring med generasjonsskifte – og arveavgifts-planlegging