Vogt Advokatfirma Espana S. L.

Vogt Advokatfirma yter juridisk assistanse vedr. fast eiendom, skatt, arv, emigrasjon - immigrasjon til Spania.

Vogt Advokatfirma ble stiftet i 1999 og vårt firma har både norske og spanske advokater og vi kan derfor umiddelbart vurdere rettspørsmål fra både norsk og spansk synsvinkel.

Skatt

coins 948603 1920Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Spania er datert 1. januar 2001 og omfatter ikke bare de som bor i Spania, men også de som erverver, eier eller selger fast eiendom eller har lengre opphold i forbindelse med arbeid. Avtalen legger til grunn den såkalte kreditmetoden, dvs. at skatteyter skal ha fradrag i den norske skatt for skatt som er betalt i Spania. Kreditmetoden innebærer at fast eiendom eid av nordmenn i Spania i prinsippet ikke lenger er unntatt fra beskatning i Norge.

I.h.t skatteavtalen skal alle pensjonister beskattes i bostedslandet. Nordmenn som skattemessig er bosatt i Spania skal således betale skatt av samtlige typer pensjoner i Spania.

Vi legger stor vekt på å forstå våre klienters forretningsmessige og personlige agenda. På den måten kan vi bistå med å finne optimale løsninger ut ifra fra norske og spanske rettsregler.

Vi bistår bl.a. med:
- Generell selskaps- og personbeskatning.
- Opprettelse av skatteidentitets nummer for selskaper og privat personer.
- Skatterepresentant i Spania, herunder innlevering av selvangivelse eller årsregnskap for selskaper etc.
- Skattevurdering i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet og aksjeselskap, kjøp og salg av fast eiendom etc.
- Spørsmål vedr. utflytting fra Norge, innflytting til Spania samt spørsmål vedr. Spansk statsborgerskap.
- Vi har egen regnskapsavdeling