Vogt Advokatfirma Espana S. L.

Vogt Advokatfirma yter juridisk assistanse vedr. fast eiendom, skatt, arv, emigrasjon - immigrasjon til Spania.

Vogt Advokatfirma ble stiftet i 1999 og vårt firma har både norske og spanske advokater og vi kan derfor umiddelbart vurdere rettspørsmål fra både norsk og spansk synsvinkel.

Sjørett

freighter 315201 1280Vi yter juridisk assistanse ved:

- Kjøp/salg av skip.
- Bergning.
- Certerparty-spørsmål.
- Reparasjons-kontrakter.
- Lasteskade.
- Generell maritim juridisk rådgivning.