Vogts arlige julecoctail ble avhold i Los Naranjos Golf Club 15 November 2017.

 

Vennligst trykk på linken for å se artikkelen i sin helhet i Sur trykk här

 

 

 

 

 

 

JURIDISKE NYHETER

Endringer i arveavgiften - Andalucias lov om 2017- budsjettet

Den 29. desember 2016, publiserte myndighetene Lov 10/26 av 26. desember om budsjett for 2017 for Andalucia-regionen. Loven trådte i kraft den 1. januar 2017

Loven innfører ( i 11. og siste punkt) en endring i arveavgiften, når det gjelder den regionale reduksjonen som kan anvendes etter dødsfall av ektefeller og nære familiemedlemmer.

Les mer: Nye fribeløp for arv

Vi har idag blitt informert om at det skal foretas radikale endringer i beregningen av arveavgiften for Andalucia. Bestemmelsene vil tre i kraft den 1.1.2018.

For arvinger i arveklasse I og II skal det etter nevnte dato ikke beregnes arveavgfit dersom arven for den enkelte arving er lik eller mindre enn 1 million.

Gruppe I er livsarvinger (under 21 år) mens gruppe II omfatter livsarvinger (21 år eller eldre, ektefelle og foreldre).

Hverken de nåværende eller fremtidige regler for minstebeløp gjelder ved forskudd på arv.

 

21.09.2017

 

Einar Askvig - Advokat/Partner

 

 

 

 

 

 

Høyesterettsdom 705/2015: Kostnader ved opprettelse av pantelån.

Den spanske høyesterett har i sin dom nummer 705/2015 fra desember 2015, uttalt at vilkårene som pålegger alle kostnader ved opprettelse av boliglån utelukkende til forbruker anses som ugyldige. Imidlertid uttaler dommen ikke eksplisitt at disse kostnader skal bæres av finansinstitusjonen, men bare at kostnadene ikke skal bæres av forbrukeren alene. Derfor erklærer domstolen at nevnte klausuler som ugyldige, siden de bestemmer at forbrukeren må bære samtlige kostnader.

Høyesterettens dom angir det følgende om notarius- og eiendomsregistreringsavgifter:

Les mer: Spansk høyesterett - dom om pantelånkostnader